Wat is PGM Open?

Het PGM Open is hét event over programmamanagement in Nederland.
Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten.

Kom je ook meewerken aan vernieuwing?
Met elkaar verkennen we een nieuwe tijdsgeest, nieuwe bewegingen en trends. Daarbij doen we een groot beroep op ieders ervaring en nieuwsgierigheid. In verrassende vormen, met verleidelijke inhoud en vernieuwende verbindingen.

PGM Open, samen werken aan vernieuwing

Preview PGM Open 2016

 • Dr. Manon Ruijters

  Dr. Manon Ruijters

  over professionele identiteit. Waar sta jij als professional? Wat is de essentie van jouw vak? Op welke manier kleur jij het vak van programmamanager is? Hoe ontwikkel jij je en hoe geef jij je professionaliteit bij voortduring vorm? Vragen die aandacht verdienen van de professional die écht goed wil zijn in z'n vak.

 • Prof. Ard-Pieter de Man

  Prof. Ard-Pieter de Man

  over allianties, die om meer vragen dan de invulling van traditionele besturingselementen als hiërarchie, bevoegdheden en een juiste taakverdeling. Het vraagt ook om aandacht voor relaties, empathie en een andere benadering van contracten.

 • Linde Gongrijp

  Linde Gongrijp

  over onderzoek en innovatie. Hoe breng je een succesvolle samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen als NWO en TNO tot stand en kun je deze verder ontwikkelen als kennisbron en innovatie aanjager voor het vakgebied programmamanagement?

 • Liesbeth Schipper

  Liesbeth Schipper

  over gedeeld eigenaarschap. Een belangrijke succesvoorwaarde voor programma's is het ontwikkelen van gedeeld eigenaarschap. Hoe kun je actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen tot duurzame samenwerking brengen?

 • Petra Nijmeijer

  Petra Nijmeijer

  over samenhangende besturing in een politieke context. Sturing binnen een grote gemeente met een veelheid aan partijen, initiatieven en modellen. Hoe stuur je op meer dan 40 organisaties die bijdragen aan de aanpak met soms een totaal verschillende kijk op de problematiek én hoe blijf je in een complexe programma-organisatie oog houden voor sturing op persoonsniveau?

 • Martijn de Liefde

  Martijn de Liefde

  over Kgotla. Niemand kent de organisatie beter dan de eigen mensen. Op het moment dat je als programmamanager veranderingen wilt doorvoeren nodigt de Kgotla-methode betrokkenen uit hun visie, kennis en ideeën te delen in een dialoog zonder discussie. Je vergaart waardevolle informatie die de basis vormt voor gedragen besluitvorming.

 • Jan Kuipers

  Jan Kuipers

  Over vertrouwen. Vertrouwen is het cement tussen de stenen, geen vertrouwen betekent geen grootse verandering. Hoe plukt jij de voordelen van de Speed of Trust?

 • Marcel Sturkenboom

  Marcel Sturkenboom

  over de kanteling naar een programmagestuurde organisatie in de sport en de leerervaringen hiervan voor andere organisaties.

 • Olga van Kalles

  Olga van Kalles

  over verbindend onderhandelen, dat het antwoord bleek te zijn op de veranderende rol van de provincie in de decentralisatieopgave. Nu is het de vraag hoe deze nieuwe aanpak op andere programma's kan worden toegepast.

 • Niels van Loon

  Niels van Loon

  over voorbeeldgedrag. Het gedrag dat je verwacht, leg je ook jezelf op. Verantwoordelijkheid nemen is echt zorgen dat mensen in staat zijn om te excelleren, om hen te dienen dus. Niks macht, maar respect. integriteit.

 • Dr. Sam Huibers

  Dr. Sam Huibers

  over 'controls' bij internationale programma vanuit zijn praktijk bij Heineken. Hij heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen binnen programma's vanuit het perspectief van auditing. Welke controls heb je nodig om succesvol te zijn in programma's? Het zit hem in de zachte kant.

 • Caspar Hermans

  Caspar Hermans

  over zijn bewust gekozen ontwikkelstrategie bij de aanpak van zware criminaliteit in Brabant en Zeeland. Het programma is vanwege zijn omvang gepositioneerd als een beweging tegen ondermijnende criminaliteit.

 • Hans van Bommel

  Hans van Bommel

  over het drie-deeltjes-probleem dat alle informatie van de plannenmakers verborgen zit in één stoot, terwijl natuurwetten bepalen dat de exacte uitkomst van drie rollende en stotende ballen elke keer anders zal zijn. Geen wonder dat bestuurlijke plannen zich nooit ontvouwen zoals gepland.

 • Isabel de Haan en Maaike Kruis

  Isabel de Haan en Maaike Kruis

  over bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma op strategisch, operationeel én cultureel vlak. En hoe dit programma is ingebed in beide organisaties.

 • Peter Coesmans

  Peter Coesmans

  over de betekenis van de International Competence Baseline voor programmamanagement voor Nederland. Van deze baseline is vorige maand de nieuwe versie gelanceerd in 55 landen.

 • Dr. Tonnie van der Zouwen

  Dr. Tonnie van der Zouwen

  Over het effectief organiseren van participatie met Large Scale Interventions, een aanpak waarbij in relatief korte tijd grote groepen belanghebbenden betrokkenheid en eigenaarschap ontwikkelen voor een verandering... Gezien, gehoord, gekend.

 • Martine de Jong

  Martine de Jong

  over tweebenig leren spelen. Programmanagers zijn vaak grenswerkers: met één been binnen in de eigen organisatie en één been buiten in het veld met allerlei andere partijen. Op welke manier kun je met elkaar samenwerken op dat grensvlak?. Een onderscheid in verschillende coalitievormen kan helpen om te kiezen voor een passende rol, aanpak en taal. En dat het werken op het grensvlak nooit saai is.

 • Dr. Ben Berndt

  Dr. Ben Berndt

  over Agile organiseren. Naast een andere manier van werken ligt er een grote uitdaging in het veranderen van de houding en het gedrag van de medewerkers. Openheid en transparantie staan voorop. Onze focus ligt de komende jaren op de lerende organisatie. Agile past daar goed bij.

 • Maarten Otto

  Maarten Otto

  over het veranderkrachtmodel, waarmee en waardoor je als programmamanagers de juiste wijze van sturing kunt zoeken in het spanningsveld tussen 'richting' en 'ruimte'.

 • Daniel van den Dries

  Daniel van den Dries

  over de digitale revolutie, die leidt tot andere en betere klantervaringen, nieuwe manieren van besturen van bedrijven en processen, en nieuwe verdienmodellen met ook gevolgen voor luchthavens. Meegaan in deze digitale revolutie is de enige optie om te kunnen blijven voortbestaan en groeien. Om deze visie te kunnen waarmaken heeft Schiphol het ambitieuze Digital Airport Programma gestart. Hoe vliegen ze dat aan?

 • Isabel de Haan en Maaike Kruis

  Isabel de Haan en Maaike Kruis

  over bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma op strategisch, operationeel én cultureel vlak. En hoe dit programma is ingebed in beide organisaties.

 • Inge Nuijten

  Inge Nuijten

  over dienend leiderschap. Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. De theorie is prachtig en zeker niet zweverig of soft. Integendeel, veel aandacht wordt besteed aan prestatie-indicatoren en behoorlijk overtuigend wordt uit de doeken gedaan hoeveel efficiënter teams en organisaties gaan functioneren, wanneer zij dienend geleid worden

 • Derk Jan de Bruijn

  Derk Jan de Bruijn

  over innovatieve mobiliteit. Hoe onderzoeksinstituten, de automotive industrie en de overheid de samenwerking hebben gevonden met innovatieve mobiliteit, waarbij met elkaar leren en experimenteren heeft geleid tot een positionering van Nederland als de internationale 'testing ground' voor toekomstige logisitieke oplossingen. Wat kunnen we daarvan leren?

 • Rob van Tilburg

  Rob van Tilburg

  over gedeeld eigenaarschap. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren voor een duurzame leefomgeving.

Keynote

 

michael.jpgMichael Young PhD
University of Canberra Australia

Over de internationle ontwikkeling van programmamanagement

Lees meer...

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Impressie PGM Open 2015

 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015
 • Impressie PGM Open 2015

  Ik vind vooral de combinatie van theorie over programmamanagement en de praktijk (gedrag, communicatie) een prettige combinatie

  Impressie PGM Open 2015