Event 2022

Thema's PGM Open Event 2022:                

‘Het nieuwe samenwerken aan programma’s’

In 2012 begonnen we met een jaarlijks event over programmamanagement. Sindsdien zijn we uitgegroeid naar dé beweging die zich erop richt om dit mooie vak en de mensen die erin werkzaam zijn door te ontwikkelen. Op 3 februari 2022 is er een nieuw event met als thema ‘Het nieuwe samenwerken aan programma’s’. We staan stil bij verleden, heden en toekomst van het vak. Over hoe het was, is en misschien ooit zal worden. Vanuit 6 onderliggende thema’s schetsen we een caleidoscopisch beeld van programmamanagement.

Er is geen programma waar ‘samenwerking’ geen thema is. Eerder ging het vooral over samenwerking binnen de eigen organisatie, tussen afdelingen bijvoorbeeld. De afgelopen én komende jaren zien we veel samenwerkingsprogramma’s tussen organisaties. Er zijn veel opgaves die alleen over de grenzen van organisaties heen kunnen worden georganiseerd. Wat zijn dan de consequentie voor de governance, vanuit een besef van gedeeld eigenaarschap én met mandaat voor het programma? Hoe organiseer je versnelling en ontwikkel je een context waar grenzeloos samenwerken de norm is?

Het transitie-denken heeft daarbij invloed op het opzetten en uitvoeren van programma’s. De grote transitieopgaven van deze tijd, zoals de energietransitie, gaan over horizonnen van 10-30 jaar. Hoe ga je dan om met dilemma’s zoals ‘energie, beweging en dynamiek’ versus ‘institutionaliseren’? Zijn het spanningsvelden of kun je die polariteiten onderdeel maken van je programma-aanpak? Wat betekent een lange termijn horizon voor de aanpak en inrichting van programma’s? We gaan op zoek naar actuele vraagstukken en geleerde lessen, en de betekenis daarvan voor de toekomst.

Samenwerkingsvaardigheid is een van de competenties van een programmamanager, maar er zijn er zoveel. Gelukkig is er afgelopen jaren meer aandacht voor de rol en positionering van de programmamanager. En ook voor ’de mens achter de programmamanager’. Er is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het leiderschap van de programmamanager. Hoe verbind je programma en persoonlijkheid goed aan elkaar? Hoe positioneer je je als programmamanager, hoe identificeer je je met het programma en wat betekent dat voor je rol, positie en ontwikkeling?

We kijken vooruit naar de betekenis van digitalisering voor programma’s. Veel organisaties zijn bezig met ‘digitale transformaties’ waarbij processen opnieuw worden ingericht, dataverzamelingen allesbepalend worden en alles onder de knop beschikbaar moet zijn. Welke grote technologische ontwikkelingen komen op ons af en wat vraagt dat van de manier waarop we een programma organiseren? Welke invloed hebben bijvoorbeeld artificial intelligence en augmented reality en wat betekent de datagedreven organisatie voor de uitvoering van programma’s? 

Steeds meer organisaties zijn bezig met het professionaliseren van programmatisch werken. Al dan niet als onderdeel van het opgavegericht werken’. Het vermogen om in tijdelijke samenwerkingsverbanden doelgericht te kunnen samenwerken aan urgente opgaven lijkt het nieuwe credo voor organisaties. Maar hoe organiseer je dat en laat je dat samengaan met de staande organisatie? Wie heeft dat goed voor elkaar? En wat zijn de lessen die daaruit te trekken zijn?  

Tenslotte: als samenwerken de rode draad is, is dit event een mooi gelegenheid om met elkaar samen te werken! We willen graag laboratoria of co-creatie ruimtes inrichten waar deelnemers gedurende de dag kunnen meewerken aan het oplossen van vraagstukken. Bijvoorbeeld over het vormgeven van de participatie van burgers bij programma’s, of over de manier waarop wij onszelf kunnen professionaliseren in een netwerk. Inspiratie uit de workshops en lezingen kunnen worden ingebracht in de co-creatie ruimtes en met designers maken we aansprekende moodboards, videoverslagen of  visualisaties. Doen en leren met elkaar, dan geeft samenwerken energie!  

Heb je ideeën, sprekers of wil je zelf een bijdrage leveren? Laat het ons dan weten via dit formulier

Schrijf je in en ontvang PGM Open updates