Programma 2016

Klik op het programmaonderdeel voor meer informatie over inhoud en spreker!

Legenda

 
Algemeen
 
Keynotes
 
Onderzoek
 
Leren & ontwikkelen
 
Praktijk

 
Foyer
23 Perserij
21 Jutekelder
25 Postkamer
24 Meelzolder
26 Douchelokaal
62 Magazijn
27 Havenmeester
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 

Legenda

 
Algemeen
 
Keynotes
 
Onderzoek
 
Leren & ontwikkelen
 
Praktijk

Inloop en Flexwerken

Tijd: 10:00 - 11:30

Vanaf 10:00 is er de mogelijkheid om binnen te komen en een flexwerkplek te gebruiken.

Lunch

Tijd: 11:30 - 12:30

Vanaf 11:30 staat de lunch voor u klaar.

Diner en netwerkborrel

Tijd: 19:00 - 20:45

Vanaf 19:00 staat het diner voor u klaar.

Vertrouwen bouwen en houden in programma's

Door: Jan Kuipers (directeur Franklin Covey)

Tijd: 12:30 - 13:15

Een van de belangrijkste competenties van een programmamanager is eenvoudigweg: het kunnen bouwen van vertrouwen. Vertrouwen in hem of haarzelf als persoon. Vertrouwen met de mensen met wie samengewerkt mag worden. Vertrouwen binnen de projecten die onder het programma vallen. Om zo het vertrouwen te winnen van alle stakeholders. Vertrouwen is niet een soft verhaal dat wel of niet aanwezig is. Vertrouwen is een spijkerharde factor die van vitaal belang is én beïnvloedbaar is. Tijdens de workshop krijg je inzicht in hoe vertrouwen werkt, wat je er als programmamanager zelf aan kunt doen en hoe je vruchten kunt plukken van verhoogd vertrouwen. Hoe pluk jij de voordelen van de Speed of Trust? Jan Kuipers is directeur van Franklin Covey.

Internationale ontwikkelingen in programmamanagement

Door: Michael Young (PhD University of Canberra, Australië)

Tijd: 13:30 - 14:30

Michael doet vanuit de University of Canberra mondiaal onderzoek naar het falen van programma's. Hij heeft door research én eigen ervaring kernfactoren geïdentificeerd, die het succes van strategie-implementaties bepalen en de volwassenheid van programma's kunnen verbeteren. Dit maakte hem Literati Award Winner 2015. Michael is tevens co-auteur van de International Competence Baseline voor project-, programma- en portfolio management. Michael zal ons meenemen in de internationale stand van zaken in programmamanagement. Waar kunnen we in Nederland internationaal nog wat van leren?

Download

Dienend leiderschap in programma's

Door: Inge Nuijten (kerndocent AOG School of Management)

Tijd: 14:45 - 15:30

Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. De theorie is prachtig en zeker niet zweverig of soft. Integendeel, veel aandacht wordt besteed aan prestatie-indicatoren en behoorlijk overtuigend wordt uit de doeken gedaan hoeveel efficiënter teams en organisaties gaan functioneren, wanneer zij dienend geleid worden. Inge Nuiten is kerndocent AOG School of Management, dat zich met de opleiding Strategisch Programmamanagement richt op kennis- en competentieontwikkeling voor succesvolle implementatie van complexe programma’s.

Download

Professionele identiteit van de programmamanager

Door: Manon Ruijters (lector Stoas Hogeschool en senior adviseur bij Twynstra Gudde)

Tijd: 16:00 - 16:45

Manon werkt als adviseur op gebied leren en organisatieontwikkeling bij Twynstra Gudde en houdt zich daarnaast als lector bezig met professionele identiteit en professionele ontwikkeling. Professionals in organisaties krijgen aardig wat voor de kiezen; ontwikkelingen  in hun vak, hun domein, hun organisatie. Vaak ingrijpend, zelden puur een aanvulling op kennis. Heel wat van die ontwikkelingen en veranderingen komen niet ‘écht binnen’. Ze spelen kort een rol, maar dan nemen de oudere patronen en het oude gedrag het weer over. Wat maakt nu het verschil tussen datgene wat wel en niet blijft hangen? Met die vragen komen we uit op de professionele identiteit. Datgene wat blijft hangen, past bij wie jij bent als professional, wat jouw kleurt, hoe jij in het vak wilt staan, wat jou beweegt, waar jij in gelooft en voor staat. Nieuwe ontwikkelingen die daarbij passen, veranker je dieper in jezelf als professional. Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. Het is de toenemende veranderdrukte, complexiteit en dynamiek die het nodig maken hier aandacht aan te besteden. Zodat samenwerken gemakkelijker wordt, veerkracht en zelfsturing toe nemen en je expertise beter uit de verf komt. Waar sta jij als professional? Wat is de essentie van jouw vak? Op welke manier kleur jij het vak van programmamanager is? Hoe ontwikkel jij je en hoe geef jij je professionaliteit bij voortduring vorm? Vragen die aandacht verdienen van de professional die écht goed wil zijn in z’n vak.

Leiderschap in programma's is voorbeeldgedrag

Door: Niels van Loon (programmamanager NOVAIM)

Tijd: 17:00 - 17:45

Het gedrag dat je verwacht, leg je ook jezelf op. Verantwoordelijkheid nemen is echt zorgen dat mensen in staat zijn om te excelleren, om hen te dienen dus. Niks macht, maar respect. integriteit. Tijdens een interactieve workshop wordt het onderwerp "leiderschap en voorbeeldgedrag" verder uitgewerkt aan de hand van een actuele case. Daarbij wordt ingegaan op vragen als "waarom is leiderschap zo belangrijk?" en "hoe doe je dat dan, leiderschap? ". Of vragen als wat is voorbeeldgedrag? En waarom is voorbeeldgedrag zo belangrijk? De workshop is een interactieve 45 minuten: niet alleen luisteren naar de mening van een spreker, maar actief meedoen. Neem ook je smartphone of tablet mee, want die wordt tijdens de sessie gebruikt als stemkastje. Aan het einde kunnen we dan ook vaststellen of de deelnemers aan de workshop het met elkaar eens zijn over het belang van leiderschap en voorbeeldgedrag. Niels van Loon is Programmamanager bij NOVAIM.

Download

Trekhaak Gezocht

Door: Tjerk Ridder (theatermaker)

Tijd: 18:00 - 18:45

Liftend met een caravan – zonder auto – reisde theatermaker Tjerk Ridder vanuit Utrecht naar Istanbul in Turkije onder het motto: 'Je hebt anderen nodig om verder te komen'. Geïnspireerd door de ervaringen onderweg ontstond de multimedia voorstelling: Trekhaak Gezocht! Een unieke beleving waarin Tjerk Ridder en musicus Matthijs Spek het publiek meenemen op reis aan de hand van universele thema's als oorsprong, dromen, daadkracht, eenzaamheid, gastvrijheid, vooroordelen en vertrouwen. De voorstelling laat de mogelijkheden van nieuwe verbindingen zien en maakt zichtbaar wat er kan gebeuren als mensen zich open durven te stellen voor het onbekende; het gaat over buiten de lijnen denken en laat zien dat er veel meer mogelijk is dan je van te voren zou kunnen bedenken.

Large Scale Interventions in programma’s: Van ‘communiceren’ naar interactie.

Door: Tonnie van der Zouwen (lector Avans Hogeschool)

Tijd: 12:30 - 13:15

Veel programma’s stranden op de implementatie. Dat komt voor een belangrijk deel omdat we denken dat informatie verstrekken leidt tot betrokkenheid van belanghebbenden. Voor veel mensen krijgt iets pas betekenis als je er mee aan de slag gaat. Met een Large Scale Intervention aanpak gaan plannen maken en implementeren veel meer gelijk op. Samen met een begeleidingsgroep van de belangrijkste stakeholders verzamel je bouwstenen voor het programma. In één of meer bijeenkomsten met een grote groep stakeholders werk je aan de gewenste resultaten en de implementatie daarvan. Dat betekent niet dat je als programma manager of opdrachtgever geen kaders kunt stellen of geen controle meer hebt over de uitkomsten. De mate van participatie kan namelijk variëren, van testen of consulteren tot co-creatie. Wat betekent dit voor je rol als programma manager? Hoe kan zo’n participatief traject eruit zien? Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is lector aan Avans Hogeschool en gaat in deze workshop in gesprek met deelnemers over hoe je grote groepen stakeholders in relatief korte tijd kunt betrekken. Voor effectievere programma’s.  

Download

Besluitvorming middels Kgotla voor meer draagvlak

Door: Martijn de Liefde (founder Society of the Thing)

Tijd: 14:45 - 15:30

Niemand kent de organisatie beter dan de eigen mensen. Op het moment dat je als programmamanager veranderingen wilt doorvoeren nodigt de Kgotla-methode betrokkenen uit hun visie, kennis en ideeën te delen in een dialoog zonder discussie. Je vergaart waardevolle informatie die de basis vormt voor gedragen besluitvorming.  Martijn zal aan de hand van een casestudy vertellen hoe Kgotla werkt in de praktijk, waarbij hij voor een leiderschapsprogramma binnen één bedrijf ruim 30 dialoog facilitators heeft opgeleid en vervolgens de dialoog met 550 medewerkers heeft gehouden in het Utrechtse stadion Galgenwaard. De kracht van vuur, natuur , kunst en gesproken woord komen aan bod. Martijn de Liefde is oprichter van Society of the Thing​.

Anders kijken naar besturing in programma's

Door: Christine van Dijk (Veiligheidshuis Amsterdam, Programma top600 aanpak hic veelplegers)

Tijd: 16:00 - 16:45

In programma's is een samenhangende besturing (governance) essentieel. Christine van Dijk is programmamanager Top600 bij de Gemeente AmsterdamZe deelt in deze sessie haar inzichten en ervaringen tegen de achtergrond van het programma: een integrale persoonsgerichte aanpak (sturing op straf en zorg) van de 600 veel plegers van high impact crimes (straatroof, overvallen, woninginbraak). Zij schetst de contouren van de aanpak en met name de governance binnen het programma: het is een van de kritische succesfactoren van de Top600-aanpak gebleken, maar het gekozen model levert tevens het klassieke dilemma op van programma versus lijn: denken vanuit een gezamenlijke opgave versus denken vanuit taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Ze zal ingaan op governance in een politieke context, sturing binnen een grote gemeente met een veelheid aan partijen, initiatieven en modellen. Sturing op organisaties met soms een totaal verschillende kijk op de problematiek. Organisaties die in verandering zijn door de drie decentralisaties. Ze zal tot slot ingaan op hoe je in complexe programma-organisatie oog blijft houden voor sturing op persoonsniveau. 

Het drie deeltjes principe als basis voor besluitvorming

Door: Jo van Engelen (Bestuurder en hoogleraar RUG)

Tijd: 17:00 - 17:45

Veel beslissingen worden in onzekerheid genomen, ook al doen we alsof onze wereld maakbaar en planbaar is. Waarom lopen omvangrijke projecten vaak in het honderd? En wat kunnen we er aan doen? Een belangrijke eerste stap is de stap terug naar de natuur, de antwoorden liggen voor het oprapen. Jo gaat in de workshop in op het drie-deeltjes-probleem dat alle informatie van de plannenmakers verborgen zit in één stoot, terwijl natuurwetten bepalen dat de exacte uitkomst van drie rollende en stotende ballen elke keer anders zal zijn. Geen wonder dat bestuurlijke plannen zich nooit ontvouwen zoals gepland…en na deze workshop haalt u zeker uw oude vertrouwde fiets weer van stal. Prof. dr. Ir. Jo van Engelen is bestuurder en hoogleraar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kanteling naar een programmagestuurde organisatie

Door: Marcel Sturkenboom (directeur KNGF)

Tijd: 12:30 - 13:15

Marcel Sturkenboom over programma gericht leren denken en werken in de topsport. Vanuit het principe van "plan boven programma boven individu" zijn prachtige Olympische successen geboekt. Principes die ook in het kader van de modernisering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) worden toegepast. Een vereniging met een "verlijnde" werkorganisatie die met de invoering van programmagericht werken wordt gekanteld. Een mooie uitdaging waar tijd voor dient te worden gemaakt. Marcel Sturkenboom is directeur van het KNGF.

Programma Digitalisering Schiphol als nieuwe business

Door: Daniel van den Dries (programma directeur Schiphol)

Tijd: 14:45 - 15:30

Daniel van den Dries over het Digitale revolutie, die leidt tot andere en betere klantervaringen, nieuwe manieren van besturen van bedrijven en processen, en nieuwe verdienmodellen met ook gevolgen voor luchthavens. Meegaan in deze digitale revolutie is de enige optie is om te kunnen blijven voortbestaan en groeien. Om deze visie te kunnen waarmaken heeft Schiphol het ambitieuze Digital Airport Programma gestart. Hoe vliegen ze dat aan?

In deze presentatie gaat Daniel van den Dries, Sr. Programmamanager Digital Transformation Schiphol Group, in op de succes en faalfactoren van een tweetal grote programma’s in de aviation sector. Welke lessen zijn geleerd en wat kan er beter? Deze lessen worden geprojecteerd op een eind vorig jaar gestart programma “het Digital Airport Program”. Het Digital Airport Program (DAP) focust op het creëren van waarde voor Schiphol en haar verschillende afdelingen en daarmee voor de passagier en de airlines. Het programma drijft business transformation en verkent nieuwe partnerships en groeimogelijkheden.

The Agile Paradox / Agile to make things simpler, while adding complexity?

Door: Ben Berndt (head of central program management office Nationale Nederlanden)

Tijd: 16:00 - 16:45

Agile to make things simpler, while adding complexity? Complexe projecten kenmerken zich door onzekerheid. Onzekerheid manifesteert zich buiten de reikwijdte van riskmanagement. Risico’s zijn denkbaar in tegenstelling tot onzekerheid. Mogelijk laat onzekerheid zich het best managen in een iteratief, agile proces, maar agile project- en programmamanagement levert ook weer (sociale) complexiteit op. Dit dilemma vormt het onderwerp van deze workshop. Dr. Ben Berndt is Head of Central Program Management Office Nationale Nederlanden.

Download

Samenwerking in programma innovatieve mobiliteit

Door: Dirk-Jan de Bruijn (kwartiermaker EU Truck Platooning Programma)

Tijd: 17:00 - 17:45

Stel je krijgt de opdracht om in kader van EU voorzitterschap een Challenge te organiseren waarbij Platoons van zelfsturende vrachtwagens uit verschillende Europese steden naar Nederland komen over de openbare weg – hoe pak je dat aan? Met de achterliggende gedachte om niet alleen Nederland te positioneren als koploper in ‘smart mobility’, ‘Nederland testland’, maar ook om er als Rijkswaterstaat van te leren. Opdat wij adaptiever ingesteld zijn en leniger inspelen op disruptieve veranderingen – met een kortere time to market. Dát staat centraal in deze workshop. Waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan het begrip netwerkleiderschap. Niet meer denken vanuit koninkrijkjes, maar acteren vanuit het maatschappelijk belang. Middels welke stappen creëer je zo’n hecht samenwerkingsverband met nadruk op waarden als collectief, open, transparant, coöperatief? Toch nét wat anders als competitief. In de geest van Henri Ford: ‘coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success’. Dirk-Jan de Bruijn heeft de nodige vlieguren op zijn naam staan als het gaat om implementeren van weerbarstige veranderingstrajecten in het publieke domein. Hij is verbonden aan Rijkswaterstaat en is onder meer actief in de AOG leergang strategisch programmamanagement.

Verbindend onderhandelen in programma's

Door: Olga van Kalles (hoofd programma Jeugdzorg Provincie Utrecht)

Tijd: 12:30 - 13:15

Olga van Kalles over verbindend onderhandelen, dat het antwoord bleek te zijn op de veranderende rol van de provincie in de decentralisatieopgave. Nu is het de vraag hoe deze nieuwe aanpak op andere programma's kan worden toegepast.

Olga van Kalles was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg in Utrecht. Met haar team wist zij alle partners te binden: 8 zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en 28 gemeenten. Dit was geen gemakkelijke opgave. De ‘Mutual Gains Approach’ bleek een goede zet te zijn in het verkrijgen van draagvlak en wederzijds begrip om te komen tot strategisch partnerschap. En niet onverdienstelijk: de provincie werd landelijk geprezen om haar verbindende en innovatieve aanpak. En de gedeputeerde behaalde zilver bij de bestuurder van het jaar verkiezing. Het dossier jeugdzorg werd daarmee een succes verhaal, wat als voorbeeld dient in de eigen organisatie. Aan de hand van praktijk voorbeelden wordt het “Jeugdige verhaal” verteld en wordt duidelijk wat de succesfactoren zijn geweest. Deze blijken veel verder te reiken dan specifiek jeugdzorg alleen: je veranderende rol als midden bestuur; je persoonlijke vaardigheden als professional en de cultuur waarin je werkt… . samen met de deelnemers wordt verkend wat nodig is om je eigen aanpak te optimaliseren. Laat je inspireren door het “Jeugdige verhaal”!

 

Ontwikkelstrategie programma aanpak zware criminaliteit

Door: Caspar Hermans (programma directeur Taskforce Brabant-Zeeland)

Tijd: 14:45 - 15:30

Caspar Hermans over zijn bewust gekozen ontwikkelstrategie bij de aanpak van zware criminaliteit in Brabant en Zeeland. Het programma is vanwege zijn omvang gepositioneerd als een beweging tegen ondermijnende criminaliteit. Caspar zal in de workshop ingaan op onderwerpen als:

  • het effectief opereren in een omvangrijk en complex krachtenveld (politiek-bestuurlijk en ambtelijk-professioneel)
  • de rol van kansen/knelpunten binnen de afzonderlijke sectoren/partners die in het programma samenwerken (bijvoorbeeld  de reorganisatie van de politie, de 'kramp' bij de belastingdienst na de Bulgarenfraude)
  • de rol van de inhoudelijke (maatschappelijke) opgave en het verwerven van vertrouwen in de "1-overheid"
  • de rol van interne en externe communicatie bij het boeken van succes; het gapende gat tussen beleidssynergie en uitvoering;
  • en tot slot het borgingsdilemma;

Caspar Hermans is programma directeur Taskforce Brabant -Zeeland

Programmatisch veranderen aan de hand van Veranderkracht

Door: Maarten Otto (consultant en docent organiseren & veranderen Haagse Hogeschool)

Tijd: 16:00 - 16:45

Maarten Otto over programmatisch veranderen aan de hand van Veranderkracht Programmamanagers worden dagelijks geconfronteerd met vragen en opdrachten die een complexe organisatieverandering met zich meebrengen. Hun uitdaging is om de aan hen toevertrouwde veranderingen effectief te organiseren, te realiseren en te bestendigen. Tegelijkertijd dienen zij rekening te houden met de rol en verantwoordelijkheid die zij hebben en kunnen nemen in hun organisatie. Niet zelden blijken de gevraagde veranderingen immers grotendeels door leidinggevenden gerealiseerd te moeten worden; is de gegeven opdracht een te instrumentele oplossing voor het onderliggende probleem; geeft een opdrachtgever na verlening van de opdracht niet meer thuis of is de uitgesproken urgentie niet gedeeld door diegene die in beweging moeten komen. Het adequaat realiseren van veranderingen vraagt van programmamanagers dat zij een doelbewust, doelgericht en doelmatig verandertraject mogelijk maken. Het werken aan de hand van Veranderkracht kan daarbij helpen. Tijdens de workshop worden de veranderkundige opgaven en aandachtspunten voor programmamanagers verkent aan de hand van vijf slaagfactoren verandering. Maarten Otto is consultant bij Ten Have en docent organiseren & veranderen Haagse Hogeschool.

Download

Van challenge naar sharp & aligned focus

Door: Rogier ’t Hooft en Thomas Beerepoot

Tijd: 17:00 - 17:45

Rogier helpt leiders en hun teams met complexe uitdagingen, met het behalen van exceptionele resultaten door middel van een scherpe focus en een ‘aligned strategy’ , waardoor commitment wordt gecreëerd en connectie ontstaat binnen het team. Hierdoor worden besluiten snel genomen en gedragen in de organisatie. Rogier heeft 15 jaar ervaring met strategie, turnaround en team ontwikkeling. Hij werkt wereldwijd voor internationale teams. Rogier is co-founder van Bolster en één van de ontwikkelaars van Model-S, een leiderschapsmethodologie, welke in samenwerking met Harvard Business School tot stand gekomen is. Hij gaat met jou de uitdaging aan: in 45 minuten van een challenge of issue naar een duidelijke focus met actie. Dit door middel van het gebruik van de Model-S methodologie. Wat is het resultaat? Een scherpe focus en actie met betrekking tot jouw challenge, praktisch en vanuit jouzelf - niet bedacht voor jou.

Alliantiemanagement in programma's

Door: Ard-Pieter de Man (hoogleraar management & organisatie Vrije Universiteit)

Tijd: 12:30 - 13:15

Organisaties werken steeds vaker met elkaar samen in allianties en netwerken. Steeds meer programma’s overschrijden daardoor organisatiegrenzen. Dit stelt nieuwe uitdagingen aan project- en programmamanagers. In dit soort samenwerkingsverbanden zijn vaak meerdere alliantiemanagers aanwezig die gezamenlijk projecten moeten runnen. Ook kennen allianties vaak veel open einden waardoor er geen sprake is van een duidelijk afgerond project of programma. Aan de hand van cases laat Ard-Pieter de Man zien dat dit om meer vraagt dan de invulling van traditionele besturingselementen als hiërarchie, bevoegdheden en een juiste taakverdeling. Het vraagt ook om aandacht voor relaties, empathie en een flexibeler benadering van contracten.

Prof. dr. Ard-Pieter de Man is hoogleraar Management en Organisatie en de Vrije Universiteit en rector van Sioo.

Download

Creëren van coalities en het tweebenig leren spelen in programma's

Door: Martine de Jong (kerndocent coalition planning Rijksuniversiteit Groningen)

Tijd: 14:45 - 15:30

Programmanagers zijn vaak grenswerkers: met één been binnen in de eigen organisatie en één been buiten in het veld met allerlei andere partijen. Regelmatig belanden programmanagers in spagaten waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Kun je gevoelige informatie delen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? Met verschillende werkvormen zullen we ontdekken dat het werken op het grensvlak nooit saai is en dat het helpt om je te ontwikkelen tot een tweebenige speler: een programmamanager die kan schakelen tussen verschillende rollen in de samenwerking en daar goed mee uit de voeten kan. Die zowel leidend is als dienend en zowel kader stellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken! Martine de Jong is adviseur, coalitiemaker en trainer bij Twynstra Gudde, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en initiatiefnemer van PLUG de dag. Haar motto: “Provisorisch is het nieuwe professioneel”.

Gedeeld eigenaarschap ontwikkelen voor Duurzaam Doen

Door: Liesbeth Schipper (programmamanager Royal Haskoning) en Rob van Tilburg (Leading professional corporate social responsibility/sustainability Royal Haskoning) Met als speciale gast: Bart Vink, programmamanager Duurzaam Doen van het Ministerie van I&M

Tijd: 16:00 - 16:45

Beiden werkzaam bij Strategie en Management Consultants, RoyalHaskoningDHV verkennen Rob en Liesbeth in deze workshop wat Gedeeld Eigenaarschap betekent. Dat doen ze aan de hand van een casus, het programma Duurzaam Doen. Een complexe opgave, zoals de transitie naar een duurzamere economie, kan niemand alleen oplossen. In opdracht van de partners van het programma Duurzaam Doen ontwikkelen ze daarom een programma met als doel: duurzamere keuzes voor de consument makkelijker en leuker maken! Rode draad is dat we gedeeld eigenaarschap ontwikkelen met grote bedrijven, start ups, overheden en maatschappelijke organisaties. Met onze speciale gast en de deelnemers aan de workshop gaan we graag in gesprek over de succesfactoren voor gedeeld eigenaarschap. Welke activiteiten versterken gedeeld eigenaarschap? Wat maakt dat een organisatie zich mede-eigenaar voelt? Hoe ontstaat gezamenlijk publiek-privaat eigenaarschap of gedeeld eigenaarschap in ketens? Is gedeeld eigenaarschap eigenlijk wel mogelijk? Hoe boeken we samen resultaten? Leidraad voor het gesprek is ons boek ‘Gedeeld Eigenaarschap’ dat in september 2015 is verschenen.

Met als speciale gast: Bart Vink, programmamanager Duurzaam Doen van het Ministerie van I&M

Bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma

Door: Isabel de Haan (DLL/Philips) en Maaike Kruis (Achmea)

Tijd: 17:00 - 17:45

Isabel de Haan en Maaike Kruis over bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma op strategisch, operationeel én cultureel vlak. En hoe dit programma is ingebed in beide organisaties. Ze nemen je mee in de manier waarop ze het organisatie overstijgende programma aangepakt hebben: inrichting, uitrol en oplevering. Daarnaast gaan de deelnemers zelf aan de slag om mee te denken over de succes- en de beperkende factoren. Aan bod komen de proces-, inhoudelijke en menselijke elementen die van invloed zijn in een complex programma.

 

Grip op internationale programma's

Door: Sam Huibers (manager global audit Heineken / lector Universiteit Amsterdam)

Tijd: 12:30 - 13:15

Drs. Sam Huibers over 'controls' bij internationale programma’s vanuit zijn praktijk bij Heineken. Sam leidt wereldwijd onderzoek naar de ontwikkelingen binnen programma's vanuit het perspectief van assurance. Hoe kan de slagingskans van programma’s worden vergroot? Welke controls heb je nodig om succesvol te zijn in programma's? Hoe kun je de beheersing van programma’s goed organiseren;

-Door welke bril kijkt de auditor naar een programma? Is hij / zij een last of kan de auditor ook op een pro-actieve wijze een bijdrage leveren aan het programma?

-Hoe kan de mate van controlemaatregelen in balans worden gebracht met de toegevoegde waarde voor de onderneming? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen zal Sam de deelnemers op een interactieve wijze meenemen in zijn betoog.  De antwoorden liggen volgens Sam in de zachte kant. Sam Huibers is lid management team van Global Audit van Heineken, vast lid van de Commissie Professional Practices van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) en is als hoofddocent verbonden aan de postdoctorale audit opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Download

Nieuwe internationale competenties voor programmamanagers

Door: Peter Coesmans (Programmamanager ASML)

Tijd: 14:45 - 15:30

Van deze baseline is onlangs de nieuwe versie gelanceerd in 55 landen. In deze workshop zal kort worden ingegaan op de structuur achter de ICB4 voor programma management, waarom is deze zo opgebouwd. Deze internationale competentie baseline is toepasbaar voor relatief nieuwe programma managers, maar ook voor de zeer ervaren programma managers onder ons. De ICB4 kan dienen als inspiratiebron voor je verdere ontwikkeling, en dat is precies wat we gaan doen. We zullen in kleine groepen specifieke competenties in detail bekijken en bespreken. Tenslotte zullen we aan de hand van een aantal competenties kijken hoe je ontwikkeldoelen kunt opstellen. “Aan de slag met je eigen ontwikkelmogelijkheden aan de hand van de ICB4”.

Peter Coesmans is Programmamanager bij ASML.

Cocreatie wetenschap en praktijk voor innovatie van het vakgebied

Door: Linde Gonggrijp (directeur CLICKNL)

Tijd: 16:00 - 16:45

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. De onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Deze nieuwe combinaties tussen sectoren – vaak cross-overs genoemd – hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. Linde Gonggrijp is directeur van CLICKNL, dat een viertal cross-overs – als speerpunten binnen de Topsector Creatieve Industrie –hanteert, zijnde  Create Health, Create Energy, Smart Industry en Smart Retail. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame inclusieve samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. De vraag die wij haar stellen is: ‚Hoe breng je een succesvolle samenwerking tussen kennisinstellingen (Universiteiten en HBO’s) en het bedrijfsleven tot stand en hoe ontwikkel je deze samenwerking  als kennisbron en innovatie aanjager voor en middels het vakgebied programmamanagement’?​

Ronde tafel Gemeenten & Programma's

Door: Helmuth Stoop (partner Twynstra Gudde) Gasten: Jan Gronouwe, Harry Scholtens en Hilde Reints

Tijd: 17:00 - 17:45

Helmuth gaat in gesprek met drie Gemeentesecretarissen/directeuren over de implementatie en professionalisering van Programmamanagement binnen gemeenten. Het doel is meer kennis en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een programma-aanpak binnen (interne en externe) gemeentelijke opgaven. Waarin helpt een programma-aanpak nou echt? Maakt werken in en aan programma's organisaties flexibeler en leniger of is dat juist een voorwaarde voor succesvolle programma's? Er is niet een beste aanpak, maar wat zijn doorslaggevende kenmerken van een succesvolle aanpak van professionaliseringstrajecten Programmamanagement binnen gemeenten? Helmuth gaat met de gesprekspartners én deelnemers in de zaal op zoek naar het ‘DNA van de programmavriendelijke gemeente’ , waarbij hij aan de hand van casuïstiek, reflectie, vragen en interactie met de zaal wil komen tot condities, randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor het professionaliseren van Programmamanagement. Als organisatiepsycholoog is het blootleggen van dit DNA een fascinatie voor hem geworden. Helmuth Stoop  is partner bij Twynstra Gudde en mede-oprichter van het PGM Open.

Download

'Program Canvas' hoe werkt dit voor jouw programma?

Door: Björn Prevaas

Tijd: 12:30 - 13:15

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s om hun strategische doelen te realiseren. Door programmamanagement in te zetten brengen ze focus aan. Vaak ook verbetert de samenwerking over grenzen van afdelingen en organisaties heen. Het vormgeven en realiseren van programma’s gaat echter niet vanzelf. In deze workshop presenteren Bjorn Prevaas en Theo van der Tak het Program Canvas, een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. Bjorn en Theo, beiden programmamanager Twynstra Gudde, laten zien hoe het Program Canvas werkt en hoe je daarmee in dialoog tot een aantrekkelijk programma komt. Hulpvragen en voorbeelden geven houvast bij het maken van een canvas. Ook gaan ze kort in op hun visie op programma’s en hoe het canvas zich verhoudt tot allerlei methoden van programmamanagement. 

Organisatieopstellingen

Door: Dana Kooistra

Tijd: 14:45 - 15:45

In deze workshop bekijken we ieder zijn of haar werkelijkheid als een onderdeel van een groter systeem. We kijken naar jouw plek in het geheel. Een geheel waarin de afzonderlijke delen elkaar beïnvloeden en met elkaar samenhangen. En waar jij een rol en een taak in te vervullen hebt.

Met behulp van een opstelling (tijdens de workshop wordt nader toegelicht wat in deze context met een opstelling wordt bedoeld)  worden verbanden en bewegingen in een systeem zichtbaar die we in het dagelijkse leven meestal niet bewust waarnemen, maar die vaak wel worden gevoeld in de onderstroom. Via de opstelling worden bepaalde aspecten zichtbaar die je vooraf vaak alleen als buikgevoel kan aanwijzen. Inzicht ontstaat in wat jouw aanwezigheid en handelen als programmamanager voor impact heeft in een specifieke situatie. En wat jouw mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op de dynamiek in het systeem, vanuit jouw unieke plek in het geheel.

Tijdens de workshop maak je kennis met de systemische manier van kijken en is er ruimte om een vraag vanuit de zaal nader uit te werken. Denk hierbij aan vragen zoals:

-      Hoe zorg ik voor verbinding tussen de verschillende partijen?

-      Wat vraagt de opdrachtgever van mij?

-      Hoe ga ik om met (schijnbaar) tegengestelde belangen?

-      Hoe breng ik de gewenste beweging/verandering op gang?

Organisatieopstellingen

Door: Dana Kooistra

Tijd: 16:00 - 17:00

In deze workshop bekijken we ieder zijn of haar werkelijkheid als een onderdeel van een groter systeem. We kijken naar jouw plek in het geheel. Een geheel waarin de afzonderlijke delen elkaar beïnvloeden en met elkaar samenhangen. En waar jij een rol en een taak in te vervullen hebt.

Met behulp van een opstelling (tijdens de workshop wordt nader toegelicht wat in deze context met een opstelling wordt bedoeld)  worden verbanden en bewegingen in een systeem zichtbaar die we in het dagelijkse leven meestal niet bewust waarnemen, maar die vaak wel worden gevoeld in de onderstroom. Via de opstelling worden bepaalde aspecten zichtbaar die je vooraf vaak alleen als buikgevoel kan aanwijzen. Inzicht ontstaat in wat jouw aanwezigheid en handelen als programmamanager voor impact heeft in een specifieke situatie. En wat jouw mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op de dynamiek in het systeem, vanuit jouw unieke plek in het geheel.

Tijdens de workshop maak je kennis met de systemische manier van kijken en is er ruimte om een vraag vanuit de zaal nader uit te werken. Denk hierbij aan vragen zoals:

-      Hoe zorg ik voor verbinding tussen de verschillende partijen?

-      Wat vraagt de opdrachtgever van mij?

-      Hoe ga ik om met (schijnbaar) tegengestelde belangen?

-      Hoe breng ik de gewenste beweging/verandering op gang?

'Program Canvas' hoe werkt dit voor jouw programma?

Door: Theo van der Tak

Tijd: 17:00 - 17:45

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s om hun strategische doelen te realiseren. Door programmamanagement in te zetten brengen ze focus aan. Vaak ook verbetert de samenwerking over grenzen van afdelingen en organisaties heen. Het vormgeven en realiseren van programma’s gaat echter niet vanzelf. In deze workshop presenteren Bjorn Prevaas en Theo van der Tak het Program Canvas, een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. Bjorn en Theo, beiden programmamanager Twynstra Gudde, laten zien hoe het Program Canvas werkt en hoe je daarmee in dialoog tot een aantrekkelijk programma komt. Hulpvragen en voorbeelden geven houvast bij het maken van een canvas. Ook gaan ze kort in op hun visie op programma’s en hoe het canvas zich verhoudt tot allerlei methoden van programmamanagement. 


Hieronder een overzicht van het programma per stroming.

Keynotes

Internationale ontwikkelingen in programmamanagement
Michael Young (PhD University of Canberra, Australië)

Download Tijd: 13:30 - 14:30
Zaal: 23 Perserij

Michael doet vanuit de University of Canberra mondiaal onderzoek naar het falen van programma's. Hij heeft door research én eigen ervaring kernfactoren geïdentificeerd, die het succes van strategie-implementaties bepalen en de volwassenheid van programma's kunnen verbeteren. Dit maakte hem Literati Award Winner 2015. Michael is tevens co-auteur van de International Competence Baseline voor project-, programma- en portfolio management. Michael zal ons meenemen in de internationale stand van zaken in programmamanagement. Waar kunnen we in Nederland internationaal nog wat van leren?

Trekhaak Gezocht
Tjerk Ridder (theatermaker)

Tijd: 18:00 - 18:45
Zaal: 23 Perserij

Liftend met een caravan – zonder auto – reisde theatermaker Tjerk Ridder vanuit Utrecht naar Istanbul in Turkije onder het motto: 'Je hebt anderen nodig om verder te komen'. Geïnspireerd door de ervaringen onderweg ontstond de multimedia voorstelling: Trekhaak Gezocht! Een unieke beleving waarin Tjerk Ridder en musicus Matthijs Spek het publiek meenemen op reis aan de hand van universele thema's als oorsprong, dromen, daadkracht, eenzaamheid, gastvrijheid, vooroordelen en vertrouwen. De voorstelling laat de mogelijkheden van nieuwe verbindingen zien en maakt zichtbaar wat er kan gebeuren als mensen zich open durven te stellen voor het onbekende; het gaat over buiten de lijnen denken en laat zien dat er veel meer mogelijk is dan je van te voren zou kunnen bedenken.

Onderzoek

Large Scale Interventions in programma’s: Van ‘communiceren’ naar interactie.
Tonnie van der Zouwen (lector Avans Hogeschool)

Download Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 21 Jutekelder

Veel programma’s stranden op de implementatie. Dat komt voor een belangrijk deel omdat we denken dat informatie verstrekken leidt tot betrokkenheid van belanghebbenden. Voor veel mensen krijgt iets pas betekenis als je er mee aan de slag gaat. Met een Large Scale Intervention aanpak gaan plannen maken en implementeren veel meer gelijk op. Samen met een begeleidingsgroep van de belangrijkste stakeholders verzamel je bouwstenen voor het programma. In één of meer bijeenkomsten met een grote groep stakeholders werk je aan de gewenste resultaten en de implementatie daarvan. Dat betekent niet dat je als programma manager of opdrachtgever geen kaders kunt stellen of geen controle meer hebt over de uitkomsten. De mate van participatie kan namelijk variëren, van testen of consulteren tot co-creatie. Wat betekent dit voor je rol als programma manager? Hoe kan zo’n participatief traject eruit zien? Dr. Tonnie van der Zouwen MCM is lector aan Avans Hogeschool en gaat in deze workshop in gesprek met deelnemers over hoe je grote groepen stakeholders in relatief korte tijd kunt betrekken. Voor effectievere programma’s.  

Alliantiemanagement in programma's
Ard-Pieter de Man (hoogleraar management & organisatie Vrije Universiteit)

Download Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 26 Douchelokaal

Organisaties werken steeds vaker met elkaar samen in allianties en netwerken. Steeds meer programma’s overschrijden daardoor organisatiegrenzen. Dit stelt nieuwe uitdagingen aan project- en programmamanagers. In dit soort samenwerkingsverbanden zijn vaak meerdere alliantiemanagers aanwezig die gezamenlijk projecten moeten runnen. Ook kennen allianties vaak veel open einden waardoor er geen sprake is van een duidelijk afgerond project of programma. Aan de hand van cases laat Ard-Pieter de Man zien dat dit om meer vraagt dan de invulling van traditionele besturingselementen als hiërarchie, bevoegdheden en een juiste taakverdeling. Het vraagt ook om aandacht voor relaties, empathie en een flexibeler benadering van contracten.

Prof. dr. Ard-Pieter de Man is hoogleraar Management en Organisatie en de Vrije Universiteit en rector van Sioo.

Grip op internationale programma's
Sam Huibers (manager global audit Heineken / lector Universiteit Amsterdam)

Download Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 62 Magazijn

Drs. Sam Huibers over 'controls' bij internationale programma’s vanuit zijn praktijk bij Heineken. Sam leidt wereldwijd onderzoek naar de ontwikkelingen binnen programma's vanuit het perspectief van assurance. Hoe kan de slagingskans van programma’s worden vergroot? Welke controls heb je nodig om succesvol te zijn in programma's? Hoe kun je de beheersing van programma’s goed organiseren;

-Door welke bril kijkt de auditor naar een programma? Is hij / zij een last of kan de auditor ook op een pro-actieve wijze een bijdrage leveren aan het programma?

-Hoe kan de mate van controlemaatregelen in balans worden gebracht met de toegevoegde waarde voor de onderneming? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen zal Sam de deelnemers op een interactieve wijze meenemen in zijn betoog.  De antwoorden liggen volgens Sam in de zachte kant. Sam Huibers is lid management team van Global Audit van Heineken, vast lid van de Commissie Professional Practices van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) en is als hoofddocent verbonden aan de postdoctorale audit opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Professionele identiteit van de programmamanager
Manon Ruijters (lector Stoas Hogeschool en senior adviseur bij Twynstra Gudde)

Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 23 Perserij

Manon werkt als adviseur op gebied leren en organisatieontwikkeling bij Twynstra Gudde en houdt zich daarnaast als lector bezig met professionele identiteit en professionele ontwikkeling. Professionals in organisaties krijgen aardig wat voor de kiezen; ontwikkelingen  in hun vak, hun domein, hun organisatie. Vaak ingrijpend, zelden puur een aanvulling op kennis. Heel wat van die ontwikkelingen en veranderingen komen niet ‘écht binnen’. Ze spelen kort een rol, maar dan nemen de oudere patronen en het oude gedrag het weer over. Wat maakt nu het verschil tussen datgene wat wel en niet blijft hangen? Met die vragen komen we uit op de professionele identiteit. Datgene wat blijft hangen, past bij wie jij bent als professional, wat jouw kleurt, hoe jij in het vak wilt staan, wat jou beweegt, waar jij in gelooft en voor staat. Nieuwe ontwikkelingen die daarbij passen, veranker je dieper in jezelf als professional. Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. Het is de toenemende veranderdrukte, complexiteit en dynamiek die het nodig maken hier aandacht aan te besteden. Zodat samenwerken gemakkelijker wordt, veerkracht en zelfsturing toe nemen en je expertise beter uit de verf komt. Waar sta jij als professional? Wat is de essentie van jouw vak? Op welke manier kleur jij het vak van programmamanager is? Hoe ontwikkel jij je en hoe geef jij je professionaliteit bij voortduring vorm? Vragen die aandacht verdienen van de professional die écht goed wil zijn in z’n vak.

The Agile Paradox / Agile to make things simpler, while adding complexity?
Ben Berndt (head of central program management office Nationale Nederlanden)

Download Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 25 Postkamer

Agile to make things simpler, while adding complexity? Complexe projecten kenmerken zich door onzekerheid. Onzekerheid manifesteert zich buiten de reikwijdte van riskmanagement. Risico’s zijn denkbaar in tegenstelling tot onzekerheid. Mogelijk laat onzekerheid zich het best managen in een iteratief, agile proces, maar agile project- en programmamanagement levert ook weer (sociale) complexiteit op. Dit dilemma vormt het onderwerp van deze workshop. Dr. Ben Berndt is Head of Central Program Management Office Nationale Nederlanden.

Programmatisch veranderen aan de hand van Veranderkracht
Maarten Otto (consultant en docent organiseren & veranderen Haagse Hogeschool)

Download Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 24 Meelzolder

Maarten Otto over programmatisch veranderen aan de hand van Veranderkracht Programmamanagers worden dagelijks geconfronteerd met vragen en opdrachten die een complexe organisatieverandering met zich meebrengen. Hun uitdaging is om de aan hen toevertrouwde veranderingen effectief te organiseren, te realiseren en te bestendigen. Tegelijkertijd dienen zij rekening te houden met de rol en verantwoordelijkheid die zij hebben en kunnen nemen in hun organisatie. Niet zelden blijken de gevraagde veranderingen immers grotendeels door leidinggevenden gerealiseerd te moeten worden; is de gegeven opdracht een te instrumentele oplossing voor het onderliggende probleem; geeft een opdrachtgever na verlening van de opdracht niet meer thuis of is de uitgesproken urgentie niet gedeeld door diegene die in beweging moeten komen. Het adequaat realiseren van veranderingen vraagt van programmamanagers dat zij een doelbewust, doelgericht en doelmatig verandertraject mogelijk maken. Het werken aan de hand van Veranderkracht kan daarbij helpen. Tijdens de workshop worden de veranderkundige opgaven en aandachtspunten voor programmamanagers verkent aan de hand van vijf slaagfactoren verandering. Maarten Otto is consultant bij Ten Have en docent organiseren & veranderen Haagse Hogeschool.

Het drie deeltjes principe als basis voor besluitvorming
Jo van Engelen (Bestuurder en hoogleraar RUG)

Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 21 Jutekelder

Veel beslissingen worden in onzekerheid genomen, ook al doen we alsof onze wereld maakbaar en planbaar is. Waarom lopen omvangrijke projecten vaak in het honderd? En wat kunnen we er aan doen? Een belangrijke eerste stap is de stap terug naar de natuur, de antwoorden liggen voor het oprapen. Jo gaat in de workshop in op het drie-deeltjes-probleem dat alle informatie van de plannenmakers verborgen zit in één stoot, terwijl natuurwetten bepalen dat de exacte uitkomst van drie rollende en stotende ballen elke keer anders zal zijn. Geen wonder dat bestuurlijke plannen zich nooit ontvouwen zoals gepland…en na deze workshop haalt u zeker uw oude vertrouwde fiets weer van stal. Prof. dr. Ir. Jo van Engelen is bestuurder en hoogleraar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Creëren van coalities en het tweebenig leren spelen in programma's
Martine de Jong (kerndocent coalition planning Rijksuniversiteit Groningen)

Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 26 Douchelokaal

Programmanagers zijn vaak grenswerkers: met één been binnen in de eigen organisatie en één been buiten in het veld met allerlei andere partijen. Regelmatig belanden programmanagers in spagaten waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen: Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je scoren met zachte resultaten? Kun je gevoelige informatie delen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? Met verschillende werkvormen zullen we ontdekken dat het werken op het grensvlak nooit saai is en dat het helpt om je te ontwikkelen tot een tweebenige speler: een programmamanager die kan schakelen tussen verschillende rollen in de samenwerking en daar goed mee uit de voeten kan. Die zowel leidend is als dienend en zowel kader stellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken! Martine de Jong is adviseur, coalitiemaker en trainer bij Twynstra Gudde, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en initiatiefnemer van PLUG de dag. Haar motto: “Provisorisch is het nieuwe professioneel”.

Leren & ontwikkelen

Dienend leiderschap in programma's
Inge Nuijten (kerndocent AOG School of Management)

Download Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 23 Perserij

Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. De theorie is prachtig en zeker niet zweverig of soft. Integendeel, veel aandacht wordt besteed aan prestatie-indicatoren en behoorlijk overtuigend wordt uit de doeken gedaan hoeveel efficiënter teams en organisaties gaan functioneren, wanneer zij dienend geleid worden. Inge Nuiten is kerndocent AOG School of Management, dat zich met de opleiding Strategisch Programmamanagement richt op kennis- en competentieontwikkeling voor succesvolle implementatie van complexe programma’s.

Vertrouwen bouwen en houden in programma's
Jan Kuipers (directeur Franklin Covey)

Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 23 Perserij

Een van de belangrijkste competenties van een programmamanager is eenvoudigweg: het kunnen bouwen van vertrouwen. Vertrouwen in hem of haarzelf als persoon. Vertrouwen met de mensen met wie samengewerkt mag worden. Vertrouwen binnen de projecten die onder het programma vallen. Om zo het vertrouwen te winnen van alle stakeholders. Vertrouwen is niet een soft verhaal dat wel of niet aanwezig is. Vertrouwen is een spijkerharde factor die van vitaal belang is én beïnvloedbaar is. Tijdens de workshop krijg je inzicht in hoe vertrouwen werkt, wat je er als programmamanager zelf aan kunt doen en hoe je vruchten kunt plukken van verhoogd vertrouwen. Hoe pluk jij de voordelen van de Speed of Trust? Jan Kuipers is directeur van Franklin Covey.

Besluitvorming middels Kgotla voor meer draagvlak
Martijn de Liefde (founder Society of the Thing)

Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 21 Jutekelder

Niemand kent de organisatie beter dan de eigen mensen. Op het moment dat je als programmamanager veranderingen wilt doorvoeren nodigt de Kgotla-methode betrokkenen uit hun visie, kennis en ideeën te delen in een dialoog zonder discussie. Je vergaart waardevolle informatie die de basis vormt voor gedragen besluitvorming.  Martijn zal aan de hand van een casestudy vertellen hoe Kgotla werkt in de praktijk, waarbij hij voor een leiderschapsprogramma binnen één bedrijf ruim 30 dialoog facilitators heeft opgeleid en vervolgens de dialoog met 550 medewerkers heeft gehouden in het Utrechtse stadion Galgenwaard. De kracht van vuur, natuur , kunst en gesproken woord komen aan bod. Martijn de Liefde is oprichter van Society of the Thing​.

Nieuwe internationale competenties voor programmamanagers
Peter Coesmans (Programmamanager ASML)

Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 62 Magazijn

Van deze baseline is onlangs de nieuwe versie gelanceerd in 55 landen. In deze workshop zal kort worden ingegaan op de structuur achter de ICB4 voor programma management, waarom is deze zo opgebouwd. Deze internationale competentie baseline is toepasbaar voor relatief nieuwe programma managers, maar ook voor de zeer ervaren programma managers onder ons. De ICB4 kan dienen als inspiratiebron voor je verdere ontwikkeling, en dat is precies wat we gaan doen. We zullen in kleine groepen specifieke competenties in detail bekijken en bespreken. Tenslotte zullen we aan de hand van een aantal competenties kijken hoe je ontwikkeldoelen kunt opstellen. “Aan de slag met je eigen ontwikkelmogelijkheden aan de hand van de ICB4”.

Peter Coesmans is Programmamanager bij ASML.

Gedeeld eigenaarschap ontwikkelen voor Duurzaam Doen
Liesbeth Schipper (programmamanager Royal Haskoning) en Rob van Tilburg (Leading professional corporate social responsibility/sustainability Royal Haskoning) Met als speciale gast: Bart Vink, programmamanager Duurzaam Doen van het Ministerie van I&M

Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 26 Douchelokaal

Beiden werkzaam bij Strategie en Management Consultants, RoyalHaskoningDHV verkennen Rob en Liesbeth in deze workshop wat Gedeeld Eigenaarschap betekent. Dat doen ze aan de hand van een casus, het programma Duurzaam Doen. Een complexe opgave, zoals de transitie naar een duurzamere economie, kan niemand alleen oplossen. In opdracht van de partners van het programma Duurzaam Doen ontwikkelen ze daarom een programma met als doel: duurzamere keuzes voor de consument makkelijker en leuker maken! Rode draad is dat we gedeeld eigenaarschap ontwikkelen met grote bedrijven, start ups, overheden en maatschappelijke organisaties. Met onze speciale gast en de deelnemers aan de workshop gaan we graag in gesprek over de succesfactoren voor gedeeld eigenaarschap. Welke activiteiten versterken gedeeld eigenaarschap? Wat maakt dat een organisatie zich mede-eigenaar voelt? Hoe ontstaat gezamenlijk publiek-privaat eigenaarschap of gedeeld eigenaarschap in ketens? Is gedeeld eigenaarschap eigenlijk wel mogelijk? Hoe boeken we samen resultaten? Leidraad voor het gesprek is ons boek ‘Gedeeld Eigenaarschap’ dat in september 2015 is verschenen.

Met als speciale gast: Bart Vink, programmamanager Duurzaam Doen van het Ministerie van I&M

'Program Canvas' hoe werkt dit voor jouw programma?
Björn Prevaas

Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 27 Havenmeester

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s om hun strategische doelen te realiseren. Door programmamanagement in te zetten brengen ze focus aan. Vaak ook verbetert de samenwerking over grenzen van afdelingen en organisaties heen. Het vormgeven en realiseren van programma’s gaat echter niet vanzelf. In deze workshop presenteren Bjorn Prevaas en Theo van der Tak het Program Canvas, een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma. Bjorn en Theo, beiden programmamanager Twynstra Gudde, laten zien hoe het Program Canvas werkt en hoe je daarmee in dialoog tot een aantrekkelijk programma komt. Hulpvragen en voorbeelden geven houvast bij het maken van een canvas. Ook gaan ze kort in op hun visie op programma’s en hoe het canvas zich verhoudt tot allerlei methoden van programmamanagement. 

Van challenge naar sharp & aligned focus
Rogier ’t Hooft en Thomas Beerepoot

Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 24 Meelzolder

Rogier helpt leiders en hun teams met complexe uitdagingen, met het behalen van exceptionele resultaten door middel van een scherpe focus en een ‘aligned strategy’ , waardoor commitment wordt gecreëerd en connectie ontstaat binnen het team. Hierdoor worden besluiten snel genomen en gedragen in de organisatie. Rogier heeft 15 jaar ervaring met strategie, turnaround en team ontwikkeling. Hij werkt wereldwijd voor internationale teams. Rogier is co-founder van Bolster en één van de ontwikkelaars van Model-S, een leiderschapsmethodologie, welke in samenwerking met Harvard Business School tot stand gekomen is. Hij gaat met jou de uitdaging aan: in 45 minuten van een challenge of issue naar een duidelijke focus met actie. Dit door middel van het gebruik van de Model-S methodologie. Wat is het resultaat? Een scherpe focus en actie met betrekking tot jouw challenge, praktisch en vanuit jouzelf - niet bedacht voor jou.

Praktijk

Kanteling naar een programmagestuurde organisatie
Marcel Sturkenboom (directeur KNGF)

Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 25 Postkamer

Marcel Sturkenboom over programma gericht leren denken en werken in de topsport. Vanuit het principe van "plan boven programma boven individu" zijn prachtige Olympische successen geboekt. Principes die ook in het kader van de modernisering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) worden toegepast. Een vereniging met een "verlijnde" werkorganisatie die met de invoering van programmagericht werken wordt gekanteld. Een mooie uitdaging waar tijd voor dient te worden gemaakt. Marcel Sturkenboom is directeur van het KNGF.

Programma Digitalisering Schiphol als nieuwe business
Daniel van den Dries (programma directeur Schiphol)

Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 25 Postkamer

Daniel van den Dries over het Digitale revolutie, die leidt tot andere en betere klantervaringen, nieuwe manieren van besturen van bedrijven en processen, en nieuwe verdienmodellen met ook gevolgen voor luchthavens. Meegaan in deze digitale revolutie is de enige optie is om te kunnen blijven voortbestaan en groeien. Om deze visie te kunnen waarmaken heeft Schiphol het ambitieuze Digital Airport Programma gestart. Hoe vliegen ze dat aan?

In deze presentatie gaat Daniel van den Dries, Sr. Programmamanager Digital Transformation Schiphol Group, in op de succes en faalfactoren van een tweetal grote programma’s in de aviation sector. Welke lessen zijn geleerd en wat kan er beter? Deze lessen worden geprojecteerd op een eind vorig jaar gestart programma “het Digital Airport Program”. Het Digital Airport Program (DAP) focust op het creëren van waarde voor Schiphol en haar verschillende afdelingen en daarmee voor de passagier en de airlines. Het programma drijft business transformation en verkent nieuwe partnerships en groeimogelijkheden.

Samenwerking in programma innovatieve mobiliteit
Dirk-Jan de Bruijn (kwartiermaker EU Truck Platooning Programma)

Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 25 Postkamer

Stel je krijgt de opdracht om in kader van EU voorzitterschap een Challenge te organiseren waarbij Platoons van zelfsturende vrachtwagens uit verschillende Europese steden naar Nederland komen over de openbare weg – hoe pak je dat aan? Met de achterliggende gedachte om niet alleen Nederland te positioneren als koploper in ‘smart mobility’, ‘Nederland testland’, maar ook om er als Rijkswaterstaat van te leren. Opdat wij adaptiever ingesteld zijn en leniger inspelen op disruptieve veranderingen – met een kortere time to market. Dát staat centraal in deze workshop. Waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan het begrip netwerkleiderschap. Niet meer denken vanuit koninkrijkjes, maar acteren vanuit het maatschappelijk belang. Middels welke stappen creëer je zo’n hecht samenwerkingsverband met nadruk op waarden als collectief, open, transparant, coöperatief? Toch nét wat anders als competitief. In de geest van Henri Ford: ‘coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success’. Dirk-Jan de Bruijn heeft de nodige vlieguren op zijn naam staan als het gaat om implementeren van weerbarstige veranderingstrajecten in het publieke domein. Hij is verbonden aan Rijkswaterstaat en is onder meer actief in de AOG leergang strategisch programmamanagement.

Verbindend onderhandelen in programma's
Olga van Kalles (hoofd programma Jeugdzorg Provincie Utrecht)

Tijd: 12:30 - 13:15
Zaal: 24 Meelzolder

Olga van Kalles over verbindend onderhandelen, dat het antwoord bleek te zijn op de veranderende rol van de provincie in de decentralisatieopgave. Nu is het de vraag hoe deze nieuwe aanpak op andere programma's kan worden toegepast.

Olga van Kalles was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg in Utrecht. Met haar team wist zij alle partners te binden: 8 zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en 28 gemeenten. Dit was geen gemakkelijke opgave. De ‘Mutual Gains Approach’ bleek een goede zet te zijn in het verkrijgen van draagvlak en wederzijds begrip om te komen tot strategisch partnerschap. En niet onverdienstelijk: de provincie werd landelijk geprezen om haar verbindende en innovatieve aanpak. En de gedeputeerde behaalde zilver bij de bestuurder van het jaar verkiezing. Het dossier jeugdzorg werd daarmee een succes verhaal, wat als voorbeeld dient in de eigen organisatie. Aan de hand van praktijk voorbeelden wordt het “Jeugdige verhaal” verteld en wordt duidelijk wat de succesfactoren zijn geweest. Deze blijken veel verder te reiken dan specifiek jeugdzorg alleen: je veranderende rol als midden bestuur; je persoonlijke vaardigheden als professional en de cultuur waarin je werkt… . samen met de deelnemers wordt verkend wat nodig is om je eigen aanpak te optimaliseren. Laat je inspireren door het “Jeugdige verhaal”!

 

Ontwikkelstrategie programma aanpak zware criminaliteit
Caspar Hermans (programma directeur Taskforce Brabant-Zeeland)

Tijd: 14:45 - 15:30
Zaal: 24 Meelzolder

Caspar Hermans over zijn bewust gekozen ontwikkelstrategie bij de aanpak van zware criminaliteit in Brabant en Zeeland. Het programma is vanwege zijn omvang gepositioneerd als een beweging tegen ondermijnende criminaliteit. Caspar zal in de workshop ingaan op onderwerpen als:

  • het effectief opereren in een omvangrijk en complex krachtenveld (politiek-bestuurlijk en ambtelijk-professioneel)
  • de rol van kansen/knelpunten binnen de afzonderlijke sectoren/partners die in het programma samenwerken (bijvoorbeeld  de reorganisatie van de politie, de 'kramp' bij de belastingdienst na de Bulgarenfraude)
  • de rol van de inhoudelijke (maatschappelijke) opgave en het verwerven van vertrouwen in de "1-overheid"
  • de rol van interne en externe communicatie bij het boeken van succes; het gapende gat tussen beleidssynergie en uitvoering;
  • en tot slot het borgingsdilemma;

Caspar Hermans is programma directeur Taskforce Brabant -Zeeland

Anders kijken naar besturing in programma's
Christine van Dijk (Veiligheidshuis Amsterdam, Programma top600 aanpak hic veelplegers)

Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 21 Jutekelder

In programma's is een samenhangende besturing (governance) essentieel. Christine van Dijk is programmamanager Top600 bij de Gemeente AmsterdamZe deelt in deze sessie haar inzichten en ervaringen tegen de achtergrond van het programma: een integrale persoonsgerichte aanpak (sturing op straf en zorg) van de 600 veel plegers van high impact crimes (straatroof, overvallen, woninginbraak). Zij schetst de contouren van de aanpak en met name de governance binnen het programma: het is een van de kritische succesfactoren van de Top600-aanpak gebleken, maar het gekozen model levert tevens het klassieke dilemma op van programma versus lijn: denken vanuit een gezamenlijke opgave versus denken vanuit taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Ze zal ingaan op governance in een politieke context, sturing binnen een grote gemeente met een veelheid aan partijen, initiatieven en modellen. Sturing op organisaties met soms een totaal verschillende kijk op de problematiek. Organisaties die in verandering zijn door de drie decentralisaties. Ze zal tot slot ingaan op hoe je in complexe programma-organisatie oog blijft houden voor sturing op persoonsniveau. 

Leiderschap in programma's is voorbeeldgedrag
Niels van Loon (programmamanager NOVAIM)

Download Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 23 Perserij

Het gedrag dat je verwacht, leg je ook jezelf op. Verantwoordelijkheid nemen is echt zorgen dat mensen in staat zijn om te excelleren, om hen te dienen dus. Niks macht, maar respect. integriteit. Tijdens een interactieve workshop wordt het onderwerp "leiderschap en voorbeeldgedrag" verder uitgewerkt aan de hand van een actuele case. Daarbij wordt ingegaan op vragen als "waarom is leiderschap zo belangrijk?" en "hoe doe je dat dan, leiderschap? ". Of vragen als wat is voorbeeldgedrag? En waarom is voorbeeldgedrag zo belangrijk? De workshop is een interactieve 45 minuten: niet alleen luisteren naar de mening van een spreker, maar actief meedoen. Neem ook je smartphone of tablet mee, want die wordt tijdens de sessie gebruikt als stemkastje. Aan het einde kunnen we dan ook vaststellen of de deelnemers aan de workshop het met elkaar eens zijn over het belang van leiderschap en voorbeeldgedrag. Niels van Loon is Programmamanager bij NOVAIM.

Bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma
Isabel de Haan (DLL/Philips) en Maaike Kruis (Achmea)

Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 26 Douchelokaal

Isabel de Haan en Maaike Kruis over bepalende factoren in de samenwerking van twee onafhankelijke organisaties in één programma op strategisch, operationeel én cultureel vlak. En hoe dit programma is ingebed in beide organisaties. Ze nemen je mee in de manier waarop ze het organisatie overstijgende programma aangepakt hebben: inrichting, uitrol en oplevering. Daarnaast gaan de deelnemers zelf aan de slag om mee te denken over de succes- en de beperkende factoren. Aan bod komen de proces-, inhoudelijke en menselijke elementen die van invloed zijn in een complex programma.

 

Ronde tafel Gemeenten & Programma's
Helmuth Stoop (partner Twynstra Gudde) Gasten: Jan Gronouwe, Harry Scholtens en Hilde Reints

Download Tijd: 17:00 - 17:45
Zaal: 62 Magazijn

Helmuth gaat in gesprek met drie Gemeentesecretarissen/directeuren over de implementatie en professionalisering van Programmamanagement binnen gemeenten. Het doel is meer kennis en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een programma-aanpak binnen (interne en externe) gemeentelijke opgaven. Waarin helpt een programma-aanpak nou echt? Maakt werken in en aan programma's organisaties flexibeler en leniger of is dat juist een voorwaarde voor succesvolle programma's? Er is niet een beste aanpak, maar wat zijn doorslaggevende kenmerken van een succesvolle aanpak van professionaliseringstrajecten Programmamanagement binnen gemeenten? Helmuth gaat met de gesprekspartners én deelnemers in de zaal op zoek naar het ‘DNA van de programmavriendelijke gemeente’ , waarbij hij aan de hand van casuïstiek, reflectie, vragen en interactie met de zaal wil komen tot condities, randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor het professionaliseren van Programmamanagement. Als organisatiepsycholoog is het blootleggen van dit DNA een fascinatie voor hem geworden. Helmuth Stoop  is partner bij Twynstra Gudde en mede-oprichter van het PGM Open.

Cocreatie wetenschap en praktijk voor innovatie van het vakgebied
Linde Gonggrijp (directeur CLICKNL)

Tijd: 16:00 - 16:45
Zaal: 62 Magazijn

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. De onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Deze nieuwe combinaties tussen sectoren – vaak cross-overs genoemd – hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. Linde Gonggrijp is directeur van CLICKNL, dat een viertal cross-overs – als speerpunten binnen de Topsector Creatieve Industrie –hanteert, zijnde  Create Health, Create Energy, Smart Industry en Smart Retail. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame inclusieve samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. De vraag die wij haar stellen is: ‚Hoe breng je een succesvolle samenwerking tussen kennisinstellingen (Universiteiten en HBO’s) en het bedrijfsleven tot stand en hoe ontwikkel je deze samenwerking  als kennisbron en innovatie aanjager voor en middels het vakgebied programmamanagement’?​