Skip to main content

PGM Open Netwerk

Vijf enthousiaste partijen: inwoners, gemeente, huisartsen, ziekenhuis en verzekeraar uit een regio willen samen de zorg écht anders organiseren. In samenwerking tussen het sociale én medisch domein, dus tussen de nulde, eerste en tweede lijn, zien zij kansen in verbetering van de gezondheid van de inwoner, kwaliteit van de dienstverlening en beheersbaarheid van kosten. Deze sessie gaat over anders organiseren en hoe pak je dit aan de basis aan. 

Datum 04-06-2019
Prijs per persoon Gratis

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk

De transitie van de Grootschalige Basiskaart Kaart Nederland (GBKN) naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een typische systeemtransitie geweest. Zie hier voor het resultaat. De BGT is na zes jaar volledig beschikbaar en van grote waarde voor ontwikkelaars en beheerders in de fysieke leefwereld. Daarnaast is er een community gevormd, die de kaart duurzaam onderhoudt en innovaties blijft doorvoeren. Bij deze transitie waren 426 overheden betrokken en hun dienstverleners. Centrale regievoering en de vorming van een community waren belangrijke sleutels voor succes.

Datum 03-07-2019
Prijs per persoon € 0,10
Spreker(s) Rosemarie Mijlhoff en Jan Bruijn

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk