Skip to main content

Over ons

PGM Open is in 2012 begonnen als hét event over programmamanagement in Nederland. Een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie en platform van waaruit we allerlei activiteiten ontplooien om programmamanagement als vak verder op de kaart te zetten en door te ontwikkelen.

Onze ambitie

Het PGM Open komt voort uit onze ambitie om programmamanagement in Nederland verder te professionaliseren en te positioneren als vak apart. Samen met professionals uit de praktijk willen we werken aan ontwikkeling van mensen, organisaties en vak. Met elkaar verkennen we nieuwe ontwikkelingen en proberen we het werken aan programma’s steeds succesvoller te maken, om zo bij te dragen aan de realisatie van belangrijke opgaven, binnen organisaties, tussen organisaties en vooral: voor onze maatschappij. Bij dit alles doen we een beroep op ieders ervaring, behoefte en vooral ook nieuwsgierigheid.

Vernieuwing nodig

We hebben PGM Open opgezet vanuit ons enthousiasme voor het vak en de overtuiging dat de waarde en het belang van programma’s verder toeneemt. Doelgerichte opgaven binnen en tussen organisaties worden steeds complexer en talrijker en samenwerkingen veelomvattender. Programma’s kunnen dan zeer behulpzaam zijn. Vernieuwing en verdieping van het vak blijft nodig, omdat mensen en organisaties veranderen, onder meer door nieuwe technologie. We moeten bij de tijd blijven en steeds weer goed kijken hoe we waarde blijven toevoegen. Daarbij is programmamanagement geen doel op zich, maar wel een mooi middel.

Luiken open, blik naar buiten

Bewust hebben we voor de naam ‘PGM Open’ gekozen. We gooien de luiken open en richten de blik naar buiten. Vragen die we onszelf en elkaar daarbij stellen, zijn bijvoorbeeld: wat zijn de laatste ontwikkelingen waar we in programma’s rekening mee moeten houden of op moeten anticiperen? Wat zijn vakgebieden waar we inspiratie uit kunnen halen en die ons uitdagen in ons denken? Wat zijn praktijkervaringen die her en der worden opgedaan waar we anderen van kunnen laten meeprofiteren? Kortom, we gooien de luiken open, werpen de blik naar buiten en nodigen je uit mee te doen!

Organisatie

Het PGM Open wordt gedragen door Jo Bos, Björn Prevaas, Helmuth Stoop, Niels van Loon en Liesbeth Schipper, gedreven professionals die al jaren met het vak van programmamanagement bezig zijn. Dat doen we in allerlei rollen: van adviseur, trainer en begeleider tot programmamanager of opdrachtgever. Binnen PGM Open is ieder van ons wisselend betrokken bij de verschillende labels. Hieronder vind je wat meer informatie ieder over ons en wat ons verbindt aan dit mooie vak.

Vanaf de start waren ook Theo van der Tak en Hans Licht nauw betrokken bij PGM Open, maar zij hebben hun activiteiten in de loop der tijd afgebouwd. We zijn hen nog altijd zeer dankbaar voor hun bijdrage aan de opbouw en ontwikkeling van PGM Open!

Stichting PGM Open

Het PGM Open is sinds begin 2021 een stichting geworden. Met de stap naar een stichting willen we de samenwerking nog steviger maken en een meer formeel fundament geven. Daarmee ontstaan nog meer mogelijkheden om interessante activiteiten te organiseren voor programmamanagers en andere geïnteresseerden om het vak programmamanagement verder te professionaliseren en te positioneren in Nederland.

Klik op onderstaande buttons voor de Algemene voorwaarden en het Privacy regelement.

Jo Bos
Kernteam PGM Open

Al bijna 25 jaar werk ik als adviseur, begeleider en trainer aan de professionalisering van programma- en projectmanagement in organisaties. Ik combineer de praktische begeleiding van programma’s met professionaliseringstrajecten en vandaaruit werk ik aan het doorontwikkelen van het vakgebied. Dat komt tot uitdrukking in diverse boeken (Programmatisch creëren, Leiderschap van de programmamanager en diverse boeken over projectmanagement), maar ook in mijn rol in het PGM Open, waar ik mede initiatiefnemer van ben. Mijn bijzondere interesse hebben de thema’s ‘leiderschap’ en ‘sturing’ omdat mijn ervaring is dat in veel programma’s dat doorslaggevende aspecten voor succes zijn.

Liesbeth Schipper
Kernteam PGM Open

Ik ben leading professional programmamanagement bij Royal HaskoningDHV ‘Strategie en Management Consultants’. Onze focus ligt op het creëren en begeleiden van samenwerkingen voor maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Ikzelf werk het liefste in programma’s die vanuit gedeeld eigenaarschap ontstaan. Dat begon met het management van kennis- en innovatieprogramma’s. Daar heb ik gemerkt dat strategische, opgavegerichte doelen samenwerkende organisaties verbindt en energie geeft. Later heb ik o.a. gewerkt aan de ontwikkeling van het Deltaprogramma. Ik vind het inspirerend om samen met collega programmamanagers nieuwe methoden en praktijken te ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen.

Niels van Loon
Kernteam PGM Open

Ik ben werkzaam als programmamanager, toezichthouder en interimmanager bij verschillende organisaties. Bij voorkeur werk ik gedurende langere tijd in opdrachten, zodat er tijd is om veranderingen door te voeren en te laten beklijven. Mijn kracht is om meerdere perspectieven bij elkaar te brengen, zowel die van de bestuurder als van de uitvoering, en van de primaire processen als ondersteunende processen. Ik heb me aan PGM Open verbonden om bij te dragen aan het verder positioneren en professionaliseren van programmamanagement. Daarin kunnen we veel van elkaar leren, ervaringen delen en best practices met elkaar ontdekken.

Björn Prevaas
Kernteam PGM Open

Ik begeleid en adviseer organisaties onder meer in het professionaliseren van programmamanagement. Eerder deed ik dat vanuit TwynstraGudde en sinds 2018 als mede-oprichter van Good Work Company, een adviesbureau werkzaam op het gebied van project- en programmamanagement, leren, ontwikkelen en organisatieontwikkeling. Naast dit werk schrijf ik over programmamanagement en publiceerde ik eerder onder meer Werken aan Programma’s, Program Canvas en Leiderschap van de programmamanager. Ik ben vanaf het begin betrokken bij PGM Open en kijk met trots terug op veel mooie events, ontmoetingen met professionals en ontwikkelde producten.

Helmuth Stoop
Kernteam PGM Open

Ik ben sinds 1997 als partner ‘project- en programmamanagement’ verbonden aan TwynstraGudde. Ik ben expert in professionaliseringsvraagstukken op het gebied van project- en programmamanagement en adviseer gemeenten (o.a. de G4), provincies en ministeries bij het opzetten van complexe programma’s zoals de implementatie van de Omgevingswet, Circulaire Economie en Energietransitie. Daarnaast coach ik programmamanagers en opdrachtgevers. Governance- en leiderschapsvraagstukken in programma’s hebben mijn bijzondere interesse. Ik ben al lange tijd lid van het kernteam van PGM Open en publiceerde samen met Jo en Björn in 2018 het boek Leiderschap van de programmamanager.

Carla Jonker
Kernteam PGM Open

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam als officemanager, eventmanager, marketingcoördinator en projectcoördinator bij grote en kleine bedrijven. Omdat ik veel plezier haal uit het regelen en organiseren ben ik begin 2018 het bedrijf Goed Geregeld gestart. Hiermee combineer ik mijn werkervaring met zelfstandig ondernemerschap. Vanaf april 2020 ondersteun ik het kernteam van PGM Open met de marketing, het organiseren van bijeenkomsten en ben ik de coördinator van het jaarlijkse event.