Programma PGM Open Event 2020

Hieronder vind je de programmaonderdelen van het PGM Open Event 2020 die op dit moment bekend zijn. Meer onderdelen volgen spoedig en ook de tijdsindeling maken we natuurlijk zo snel mogelijk bekend. Je kunt je hier inschrijven voor het event en meer informatie over tarieven en voorwaarden vind je hier.

Tijdschema PGM Open Event 2020

11:30-12:15 Start met lunch
12:15-13:00 Eerste ronde workshops
13:15-14:30 Keynotes Victor Lamme & Mohamed el Mokkadem
15:00-16:00 Tweede ronde workshops
16:30-17:30 Derder ronde workshops
17:45-18:15 Endnote
18:15-20:00 Diner & borrel

 

sbo logo

Het programma van dit jaar wordt mede mogelijk gemaakt voor onze vrienden van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Systeemopstellingen met Rob Bonte
Ervaar de kracht van de organisatie-opstelling

Een programma-organisatie kun je zien als een dynamisch systeem. Spanning kan worden veroorzaakt of beleefd door bijvoorbeeld een onbalans in ‘geven en nemen’ of doordat deelnemers zich niet erkend voelen en daardoor moeite hebben om hun plek in het systeem in te nemen. Door je vraagstuk in een organisatie-opstelling in te brengen krijg je inzicht in ‘dat wat er is’. Ook kun je ‘testen’ wat de invloed is van de positie van elementen op de dynamiek en daarmee op de spanning in het programma. Je kunt aan de workshop deelnemen door een vraagstuk in te brengen, door als representant op te treden of door te observeren. Onder begeleiding van Rob Bonte (Royal Haskoning DHV) zul je veel leerervaringen én ervaringen opdoen.

Topprestaties leveren onder hoge druk
Topprestaties leveren onder hoge druk met sportpsychoog Rico Schruijers

Om onder druk je werk als programmamanager goed uit te voeren, vertrouw je als eerst op je vakmanschap. Maar dat is vaak niet genoeg. Je motivatie, concentratie, zelfvertrouwen en de heersende spanning hebben een grote invloed op hoe je handelt. Rico Schuijers (ProTask) is o.a. sportpsycholoog en heeft als 'prestatiemanager mentaal' bij NOC*NSF gewerkt. In een interactieve workshop neemt hij je mee in zijn ervaring met hoogrisico beroepen (topsporters, politie en defensie). In de interactieve workshop hoor en ervaar je hoe jij als programmamanager met spanning om kan gaan.

Succes & crisis. Hoe blijf je als PGMer effectief
Succes & crisis. Hoe blijf je als programmamanager in een crisis effectief?

Ook de meest succesvolle programmamanagers worden geconfronteerd met crisis. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de governance, een wisseling in opdrachtgeverschap of het verlies van draagvlak. Dan raakt het vrijwel altijd ook de programmamanager zelf, als persoon. Hoe die situaties te herkennen en het ontwikkelen van handelingsalternatieven is voor elke programmamanager een ‘license tot operate’. 

In deze sessie deelt Fokke Aukema zijn eigen ervaring en leerpunten rond programma’s binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Politieacademie en de Stichting Lezen en Schrijven. Een interactieve bijeenkomst waarin onderwerpen moed, macht en integriteit centraal staan.

Effectieve veranderingen dankzij slimme keuzearchitectuur
Effectieve veranderingen dankzij slimme keuzearchitectuur

Programma’s richten zich op het realiseren van (maatschappelijke) veranderingen. Dit gaat veelal gepaard met de nodige spanning en weerstand, juist omdat bepaalde gedragsverandering nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Waarom lukt de ene verandering wel en de andere niet (zo makkelijk)? De oorzaak ligt in de werking van onze hersenen en de logica van ons gedrag. Hier liggen ook de oplossingen voor duurzame beïnvloeding van gedrag in complexe omgevingen waar je als programmamanager mee te maken hebt. Anjo Travaille (adviseur/trainer Bovenkamers) laat zien hoe mensen keuzes maken en hoe je die keuzes als programmamanager effectief kunt beïnvloeden om een verandering teweeg te brengen. Tijdens de workshop ga je aan de slag met een handig werkblad waarmee je een analyse maakt welke maatregelen jou kunnen helpen bij de gedragsbeïnvloeding binnen je eigen programma.

Mogelijk gemaakt door Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO).

Programma Luchtvaart: Grote projecten en grote belangen
Programma Luchtvaart: Grote projecten en grote belangen

Het programma Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omvat een aantal grote, in het oog springende projecten, zoals Lelystad Airport en Luchtruimherziening. Bij deze projecten brengen zowel de omgevingsinvloeden, politieke belangen en het werken in een beleidsomgeving op allerlei wijzen spanning met zich mee en wordt hierdoor het programmatisch werken beïnvloed.

Wat doen deze spanningen met de aanpak en werkwijze in de programmaorganisatie? Hoe werkt deze spanning in het team?

Theo Zandstra (Hoofd PMO Luchtvaart bij Min. I&W) en Fianne Lindenaar (Partner Risicomanagement bij Twynstra Gudde) gaan graag in gesprek met mensen die bovenstaande herkennen, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Verantwoorden is vaak spannend. Hoe kan het anders?
Verantwoorden is vaak spannend. Hoe kan het anders?

Met een programma ga je met allerlei betrokkenen een verantwoordelijkheid aan voor een complexe opgave. Over die verantwoordelijkheid zul je ook regelmatig verantwoording moeten afleggen, bijvoorbeeld richting het opdrachtgevend systeem. Dat kan best spannend zijn, zeker als de druk er flink op staat, als niet alles is gelukt of als het flink anders lijkt te gaan dan bedacht. Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants vertelt over Rijker Verantwoorden: een praktische aanpak die programmamanagers helpt om andere vormen van verantwoording te kiezen. Vormen die de spanning die verantwoording van nature oproept voorkomen en beperken, en die passen bij zowel de lange termijn focus van het programma als de korte termijn focus van veelal de opdrachtgever en de omgeving.

Tussen Stromen en Stollen; spanning in de aanpak
Tussen Stromen en Stollen; spanning in de aanpak van een programma

Het programma Vitale Vakantieparken Veluwe is erop gericht een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te maken werken 11 gemeenten en de provincie Gelderland samen met recreatieondernemers en vele andere betrokkenen aan Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid. Een spannende reis die in 2013 begon waarbij het succes van dit regionale programma heeft geleid tot meerdere VVP-programma’s in Nederland én een Nationale Actieagenda waar Minister Ollongren zich aan heeft verbonden. Rob van den Hazel (programmamanager) vertelt over de spanning tussen ‘experimenteren om te leren’ én ‘consolideren binnen een ambtelijke context’. En de spanning in de rolinvulling als programmamanager tussen ‘rebellenleider en rustgever’.

Wat spanning met jouw gedrag doet
Wat spanning met jouw gedrag doet

Dezelfde spannende situatie roept vaak hele andere reacties op bij jou dan bij jouw collega’s en samenwerkingspartners. Dat heeft alles te maken met hoe jijzelf in ‘elkaar zit’ of bent ‘geprogrammeerd’. Marthe van de Molen (Meauve Advies) en Edgar Keukenmeester (programmamanager VWS/I&W) zijn beide (ervarings-)deskundige in het toepassen van ‘My Motivation Insights’ bij programmateams in verschillende organisaties. In deze workshop gaan ze samen met jou op zoek naar de drijfveren die voor jou belangrijk zijn en hoe jouw gedrag hierdoor wordt beïnvloed als je onder spanning komt te staan. Breng je eigen ervaringen in en kom erachter hoe je voortaan beter met zo’n spanning om zou kunnen gaan.

Opgavegericht teamleren klein

Opgavegericht teamleren in programma’s

Programma’s zijn complexe opgaven waarin de nadruk doorgaans ligt op het realiseren van inspanningen en doelen. Vaak weet je van tevoren nog niet wat je daarbij allemaal gaat tegenkomen. Er zijn meer vragen dan (eenduidige) antwoorden en dat vraagt om een lerende benadering: gaandeweg steeds meer beeld krijgen van de opgave en steeds beter worden in de aanpak. Het is dus zaak om dat leren goed vorm te geven. Maar leren en realiseren zijn geen natuurlijke twee-eenheid, sterker nog, die staan op spanning met elkaar. Het vraagt soms om te vertragen, terwijl je eigenlijk wilt versnellen. Hoe combineer je ze nu goed? In deze sessie laten Manon Ruijters en Björn Prevaas je onder meer kennismaken met het gedachtegoed van opgavegericht teamleren.

nieuwe hollandse waterlinie
Nieuwe Hollandse Waterlinie: als het water je aan de lippen staat

Sinds 2012 is door vier provincies gewerkt en geïnvesteerd om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op te knappen en de bijzondere erfgoedstructuur zichtbaar te maken. Niets leek het nominatiedossier voor het Wereld Erfgoed in de weg te staan. Tot in 2018 de ‘wereld’ veranderde; de groeiambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en energie binnen de provincie Utrecht zetten alles op scherp. Na jarenlange voorbereiding ontstond twijfel aan het commitment van de provincie Utrecht op dit dossier. Dit leidde tot de nodige spanningen onder andere in de samenwerking tussen de provinciale besturen. Maryann Glorie (programmamanager NHW bij de provincie Utrecht), vertelt wat er toen gebeurde en over de dilemma’s waarmee zij werd geconfronteerd.

Klimaatadaptatie conferentie 27062019 20 1
Ervaar zelf de spanning in de escaperoom Klimaatadaptatie

Met je team strijd je om te komen tot het uitvoeringsprogramma Klimaatadapatie en binnen de tijd te ontsnappen! Maar… je hebt te maken met 2 buurgemeenten. Concurrentie of samenwerkingspartners? Pim Meijer en Susan Arts (TwynstraGudde) zijn deskundig in het inzetten van escaperooms in de nabootsing van maatschappelijke opgaven. Ervaar in deze workshop zelf wat samenwerkingsspanning doet met jou en je team. En vergeet niet dat de tijd tikt!

NS Prorail
Ontvlechten IT ProRail en NS onder tijdsdruk

Henk Bothof (directeur ICT bij ProRail), Hessel Dikkers (CIO bij NS) en Niels van Loon (onafhankelijk toezichthouder) nemen je mee in een langdurig traject van ontvlechten van IT, vernieuwen van gezamenlijke end-of-life systemen, waarin drie programma's onder tijdsdruk samen moesten komen. Eén veranderstrategie, twee organisaties, drie programma's. Het gezamenlijk doel was niet altijd het beste was voor één van beide organisaties of één van de programma's. Hoe doe je dat nou in de besturing samen, zeker als de spanning oploopt.

Meike Kool

Escaperoom als spanningsmeter

Binnen teams kunnen spanningen ontstaan, vooral in programmateams waar verschillende mensen vanuit verschillende organisaties samenwerken binnen een programma. Daar ontstaat druk op de medewerkers vanuit de eigen organisatie en vanuit de programmaorganisatie. Met deze escape room ervaar je zelf wat tijdsdruk met jou doet en met het team en worden de patronen in communicatie en samenwerkingsgedrag blootgelegd, waar achteraf met de groep op wordt gereflecteerd. Wat leer je over jezelf, wat leer je over de teamdynamiek onder druk en hoe en wanneer kun jij een serious game als een ‘escape room’ voor je eigen programmateam inzetten om wellicht spanningen te voorkomen dan wel te beslechten?

schuldenlab

Spanningen in publiek-private samenwerkingen

In de huidige netwerksamenleving komen steeds meer programma's tot stand in co-creatie met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (PPS). Hoe zorg je voor de juiste goverance en wat betekent dit voor rollen, taken en onderlinge verhoudingen? Hoe zorg je ervoor dat samenwerking gelijkwaardig blijft of moet je dit juist niet willen? Samen met Marja Pelzer (Regiodeal Den Haag Zuid-West) en Inge Luttikhuizen (Programmamanager Schuldenlab 070) van de Gemeente Den Haag ga je in een interactieve spelvorm over dergelijke vragen in dialoog.

energy game

Energie gaat stromen met de Energygame

Klimaatambities willen we nog wel gezamenlijk hebben, maar de ruimtevraag voor die ambitie zorgt voor oplopende spanningen. Er zijn veel stakeholders met veel verschillende belangen en toch hebben alle stakeholders elkaar nodig om de ruimte slim en efficiënt te kunnen gebruiken.
Hoe krijgen stakeholders meer begrip voor elkaars belangen en mogelijkheden en hoe kom je samen tot een uitwerking van (in dit geval) de ruimtevraag voor de energie opwekking? Gemeente Veenendaal zette hiervoor de Energygame in. Een mooie tool die ook handvatten biedt voor opgaven anders dan Energie en Klimaat! Ervaar zelf wat deze game teweeg kan brengen en leer van de ervaringen vanuit de gemeente Veenendaal.

open dialoog stoppen optie

Open dialoog: als stoppen een optie wordt

Je begint aan een programma met motivatie, enthousiasme en realiteitszin. Je weet dat het moeilijk wordt, anders was er geen programma nodig. Maar wat als de spanning om te snijden is? Als grote thema’s zoals integriteit en geloofwaardigheid worden aangetast van zowel de organisatie, het programma, als van jou zelf? Soms wordt de druk te groot en moet je er een streep onder zetten. Drie ervaren programmamanagers die dit hebben meegemaakt gaan in dialoog over hun overwegingen, hun twijfels, hun strategie en wat er met je gebeurt.

Reflectie dialoog met wetenschap én praktijk

Reflectieve dialoog met wetenschappers én praktijk

Wat is de rol van spanning in programma’s, hoe ga je hier als programmamanager mee om en hoe ontwikkel je je als programmamanager onder druk? Zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk hebben we niet de ultieme antwoorden op deze vragen, maar als we samen in dialoog zoeken kunnen we een heel eind komen om onze blik te verbreden en verscherpen. Denk, luister en praat mee over deze thema’s met gesprekspartners vanuit de wetenschap en praktijk. Liselore Havermans doet actieonderzoek naar project- en programmamanagement en gaat tijdens het event in gesprek met collega-onderzoekers en programmamanagers uit bedrijfsleven en overheid. Haar tafelgasten zijn o.a. Patricia Attevelt (Global Program Manager bij ING) en Gerard Scheffrahn (Programmadirecteur Metro en Tram Amsterdam en v.m. Directeur uitvoering Noord-Zuidlijn).

Keynote: Mohamed el Mokaddem

Keynote: Mohamed el Mokaddem

Mohamed el Mokaddem is programma-directeur van het Werkoffensief +500 in Den Haag. Hij neemt ons mee in de opgave waarvoor het programma staat gesteld om jaarlijks 500 Haagse inwoners extra uit de bijstand te halen en een baan te bezorgen, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar. Het programma vraagt een flinke inzet van stad en regio, met allerlei spanningen op ambtelijk en bestuurlijk niveau en in de samenwerking met werkgevers. Met zijn ervaring als voormalig wethouder van Gemeente Westland (opdrachtgever) en nu als opdrachtnemer, geeft Mohamed ons een buitengewoon inkijkje in de spanningen die hij zelf ervaart en heeft ervaren in zijn rol en hoe hij daarmee omgaat.

Keynote: Victor Lamme
Keynote: Victor Lamme

Victor Lamme is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de UvA, expert op het gebied van perceptie en bewustzijn, auteur van o.a. het boek ‘De vrije wil bestaat niet’ en partner in Europa’s eerste neuromarketing onderzoeks- en adviesbureau Neurensics. Hij is een graag geziene gast bij tv-programma’s zoals Pauw en Jinek. Hij neemt ons mee in wat er met het brein gebeurt bij spanning en hoe zich dit uit in het gedrag dat we vertonen. Hoe is het brein te sturen en hoe kan jij als programmamanager daarop inspelen, ook in tijden van spanning? 

Workshop: Regionale Energiestrategiën, worstelen of wennen?
Regionale Energiestrategiën, worstelen of wennen?

René Idema (RoyalHaskoningDHV en projectleider RES West-Brabant) vertelt meer over 'RES West-Brabant. De RES-trajecten zijn een aaneenschakeling van sprintjes, die samen een marathon vormen. Hoe verenigen we hoge tijdsdruk met een vernieuwende governance en een goede participatie?

Schrijf je in en ontvang PGM Open updates